WHITE 2009

Galleria TESTONI San ZENO VERONA 16 GENNAIO 2009